„Mozdulj rá az értékes nyereményekre!” Regisztrálj , vegyél részt kerékpáros kutatásunkban és nyerd meg TE a 100.000 Ft értékű fődíjat!

Mozgásvilág

"Mozdulj rá az értékes nyereményekre!" - promóciós játék

A játék célja

A játék szervezője az önkéntesen regisztráló személyek adataiból üzletszerzési és kapcsolat felvételi listát állít össze, és az összegyűjtött adatokat a regisztráló személyek előzetes és önkéntes, teljes körű tájékoztatást követően megadott hozzájárulása alapján átadja a Mozgásvilág Kft., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport jelen szabályzatban megjelölt tagjainak (adatkezelők) üzletszerzési céllal történő felhasználása érdekében.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

A regisztráció során, önkéntesen, a fenti cél ismeretében az Ön által megadott személyes adatait, valamint kérdéseinkre adott válaszait tároljuk és felhasználjuk abból a célból, hogy az Ön élethelyzetének és érdeklődési körének leginkább megfelelő termékeket és szolgáltatásokat érintő, közvetlen üzleti ajánlatokról tájékoztassuk a regisztráció során megadott elérhetőségein.

 

Játékszabályzat

1. A játék időtartama

A játék 2013. április 25-től 2013. május 15-ig tart. Sorsolás 2013. május 16-án 11 órakor, számítógépes szoftver és algoritmus segítségével történik, amely biztosítja a véletlenszerűséget. A sorsolás eredményét a nyertes azonosítása után teszi közzé a Szervező.

 

2. A játék Szervezője

A játék szervezője és technikai megvalósítója, a promóciós játék szoftverét is biztosító AEGONdirekt.hu Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 14169285-4-43; cégjegyzékszám: 01-10-045867) továbbiakban Szervező.

A játék fő támogatója a Mozgásvilág Kft. (1119 Budapest Gerezd utca 4) a továbbiakban: Fő Támogató.

 

3. Nyeremények

Fődíj:

A Fő Támogató a nyertes számára 100.000 Ft értékű ajándékcsomagot biztosít.

A fődíj nyertesének járó ajándékcsomag tartalma:

 • 1 db Masterlock 8285 U lakat szett
 • 1 db Cateye adventure kerékpáros computer
 • 1 db Cateye Uno első lámpa
 • 1 db Cateye TL-LD6320 hátsó lámpa
 • 1 db Catlike Kompakt Pr bukó

További nyeremények:

Amennyiben a Nyertest a promóciós játékba egy a játékba regisztrált ismerőse hívta meg és az annak egyedi linkjérő regisztrált a játékba, akkor az az Ismerőse is nyertes, aki meghívta, így a Meghívó is jogosult egy 37.000 Ft értékű ajándékcsomagra.

A nyertes meghívójának járó ajándékcsomag tartalma:

 • 1 db Masterlock 8193 U Lakat
 • 1 db Cateye Urban Wireless
 • 1 db Cateye Uno első lámpa
 • 1 db Cateye TL-LD6320 hátsó lámpa

 

4. A játékba kerülés feltételei és a játék szabályzata

A játékba kerülés feltétele, hogy a felhasználó 2013. április 25. és 2013. május 15. között érvényes e-mail címmel és valós adatokkal regisztrál a játékba az erre a célra létrehozott webfelületen, majd kitölti a kerékpározással kapcsolatos kérdőívünket.

A kérdőívet a szabályos regisztrációt követően kitöltheti bárki, aki megfelel a játékszabályzatban jelzett részvételi feltételeknek.

A kérdőívet minden játékos csak egyszer tudja kitölteni. Minden regisztráló, majd a kérdőívet kitöltő játékos a kérdőív kitöltése után a regisztrációkor megadott e-mail címére egy visszaigazoló e-mailt kap és ezzel automatikusan részt vesz majd a sorsoláson.

 

5. A nyertesek kiválasztása

A fődíj véletlenszerű sorsolás útján kerül kisorsolásra. A sorsoláson részt vesznek a 4., 5. és 6. pontban leírtaknak maradéktalanul megfelelő játékosok, akik sikeresen regisztráltak a játékba és válaszoltak a kérdőívben szereplő valamennyi kérdésre. A Szervező a nyertesek értesítését a sorsolás után a játékosok által a regisztráció során megadott e-mail címen és telefonszámon kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertesek adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről, továbbá a jogosulatlan részére átadott vagy továbbított e-mail hozzáférés illetve telefonhasználat miatt. Ha a Szervező sem email-en (1 próbálkozás), sem telefonon (5 próbálkozás) nem tudja a nyertest elérni, akkor az ajándék jogosultság elvész, a nyertes később nem érvényesítheti a nyeremény átvételi igényét és a Szervezővel szemben sem kártérítési sem, egyéb megtérítési igénnyel nem élhet. Szervező vállalja, hogy e-mailes próbálkozás esetén az e-mailes értesítő kiküldésétől számítva 24 órát vár a válaszra. Amennyiben nem sikerül a kapcsolatfelvétel, a nyertes jogosultsága elvész.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyertesek regisztrációit. Amennyiben többszöri regisztráció, vagy nem valós személyek általi regisztrációk kerülnek megállapításra, akkor a felhasználó törlésre kerül, nyereményét is elveszítve.

Ilyen esetekben pótnyertes(ek) kerül(nek) kisorsolásra a játékszabályzat egyéb pontjainak megfelelően, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes(ek) helyére.

A játékban nem vehetnek részt a Mozgásvilág Kft., az AEGONdirekt.hu Zrt., AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt, AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., valamint az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt., munkatársai és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

 

6. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban kizárólag azon 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakcímmel és telefonszámmal valamint érvényes e-mail címmel rendelkező magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen regisztrálnak a nyereményjátékra, valamint hiánytalanul és a valóságnak megfelelően válaszolnak a feltett kérdésekre.

A nyereménysorsoláson az vesz részt, aki elfogadta a jelen és a 7. pontbeli Adatkezelési szabályzatot és megfelel a részvételi feltételeknek. A regisztrációval a résztvevő előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy a Szervező a nyereményjáték oldalon az adatait (név, irányítószám, település név) nyerés esetén nyilvánosságra hozza a nyereményakciót követően és elérhetővé tegye 2014. december 31-ig.

 

7. Adatkezelési szabályok

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. A regisztrációval feltétel nélkül, kifejezetten és előzetes teljes körű tájékoztatást követően hozzájárul, hogy a regisztrációnál megadott adatait a Szervező (Aegondirekt.hu Zrt.), a Mozgásvilág Kft. valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagjai visszavonásig, adatkezelőként, a 8. pontban megjelölt célból kezeljék.

A Szervező (Aegondirekt.hu Zrt.), a Mozgásvilág Kft., valamint az AEGON Magyarország cégcsoport fent felsorolt vállalatai a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv);
 • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálónak bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az egyes Adatkezelőknél az alábbi elérhetőségeken, online vagy postacímükön, postai úton tud leiratkozni, valamint hozzájáruló nyilatkozatát visszavonni:

A Szervező elérhetőségei:

AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.
Székhely:1091 Budapest, Üllői út 1.
Cégjegyzékszám:Fővárosi Bíróság 01-10-045867
Adószám:14169285-4-43
Web:www.aegondirekt.hu
Email:info@aegondirekt.hu
Leiratkozás oldal: http://www.aegondirekt.hu/info/leiratkozas.php

A Fő Támogató elérhetőségei:
 
Mozgásvilág Kft.
Székhely: 1119 Budapest Gerezd utca 4
Szerkesztőség címe: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 67
Cégjegyzékszám: 01-09-865953
Adószám:13645395-2-43
Web: www.mozgasvilag.hu
Email: info@mozgasvilag.hu
Leiratkozási cím: info@mozgasvilag.hu

A játék ideje alatti adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy a regisztrált személy adatai törlésre kerülnek valamennyi adatkezelőnél és felhasználónál, így a nyereményjáték sorsolási adatbázisába sem kerülhet be, és így nem nyerhet.

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk ki.

A regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a kérdőíven megadott adatait közvetlen üzletszerzési célból visszavonó nyilatkozatáig az Adatkezelők kezeljék, illetve ugyanezen célból és időtartamra átadjuk az AEGON Magyarország cégcsoport fent nevezett tagja számára.

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a jelen pontban és a fentiekben foglaltakat!

 

8. A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

Hozzájárulok, hogy a Mozgásvilág Kft. és az AEGON Magyarország cégcsoport tagjai, visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet, egyéb marketing tartalmú megkeresést küldjenek a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a fent felsorolt társaságok adataimat közvetlen üzletszerzési célból visszavonásig kezeljék, ennek keretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján. Az adatkezelés részletes jellemzőit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

AEGON Magyarország cégcsoport játékban érintett tagjai:

 • AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
 • AEGON Magyarország Hitel Zrt.
 • AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
 • AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt.
 • AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt.

 

Fogalmak:

Üzletszerzési lista: kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

Kapcsolat felvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

 

Nyeremények

Ha Te nyersz, akár ezeket is hazaviheted:

* a képek csak illusztrációk